Bankowość elektroniczna

Reklama
Reklama
POLSKI BANK

Banki i finanse Augustów

Reklama
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Reklama
PŁACĄC KARTĄ WYPŁACAJ GOTÓWKĘ
Reklama
ZASTRZEGANIE DOKUMENTÓW
Reklama

AKTUALNOŚCI

.

.

.

.


INFORMACJA

Szanowni Państwo!!!

Uprzejmie informuję, że Bank Spółdzielczy w Bargłowie Kościelnym od 1 lutego 2015 r. wprowadza zmiany dotyczące funkcjonowania kart debetowych w następującym zakresie:

1) wprowadzenia nowego sposobu przewalutowania transakcji międzynarodowych dla wszystkich kart VISA, który będzie przebiegał według następującego schematu: każda transakcja dokonana karta VISA w walucie innej     niż waluta rachunku bankowego, do którego została wydana, zostanie przeliczona przez VISA na walutę rachunku. Przy bezpośrednim przeliczaniu transakcji z waluty jej dokonania na walutę rachunku bankowego będzie   doliczana prowizja Banku zgodnie z obowiązującą Taryfą prowizji i opłat;

2) dodania limitu dla transakcji internetowych, który na dzień 1 lutego 2015 r. będzie wyzerowany. W celu odblokowania płatności w Internecie, Posiadacz rachunku zobowiązany jest ustalić wysokość limitu transakcji internetowych dla wszystkich kart wydanych do rachunku bankowego bezpośrednio w placówce Banku;

3) w celu zwiększenia bezpieczeństwa transakcji internetowych w ramach wnioskowanego limitu, możliwe będzie regulowanie jego aktualnie obowiązującej wysokości za pośrednictwem systemu eBankNet (tzn. limit będzie można zmniejszać, natomiast nie będzie on mógł być większy niż wnioskowany bezpośrednio w placówce Banku);

4) wprowadzenia zabezpieczenia 3D Secure, czyli sposobie potwierdzania transakcji internetowych, polegający na podaniu przez Posiadacza rachunku/Użytkownika karty Hasła 3D Secure (Visa – pod nazwą Verified by Visa; MasterCard – pod nazwą MasterCard SecureCode) otrzymanego na zdefiniowany w Banku numer telefonu komórkowego, który stanowi dodatkowe zabezpieczenie transakcji dokonywanych w Internecie u akceptantów oferujących korzystanie z tego typu zabezpieczenia;

Jednocześnie informujemy, że w celu aktywowania zabezpieczenia 3D Secure niezbędne jest zdefiniowanie w Banku Spółdzielczym w Bargłowie Kościelnym aktualnego numeru telefonu komórkowego, na który będą wysyłane Hasła 3D Secure do autoryzacji transakcji internetowych dokonanych kartą oraz hasła do pierwszego zalogowania się celem aktywowania tego zabezpieczenia na portalu kartowym.

W celu zarejestrowania się w portalu kartowym, należy:

1) wejść na stronę internetową portalu kartowego www.kartosfera.pl;
2) podać numer PESEL ;
3) wpisać otrzymane na numer telefonu komórkowego hasło do pierwszego zalogowania się w portalu kartowym.

Portal kartowy będzie dostępny dla Państwa od 1 lutego 2015 r. i za jego pośrednictwem będą Państwo mogli dokonać następujących czynności:
- aktywować zabezpieczenie 3D Secure,
- zmieniać kod PIN,
- zastrzegać kartę.

 

Informujemy, iż od dnia 1 lipca 2009 roku udostępniliśmy dodatkową funkcjonalność  w aplikacji banku internetowego o nazwie "eLokata-BS". Umożliwia ona Klientom posiadającym dostęp do obsługi rachunków przez internet zakładanie lokat terminowych w eBanknecie
Informujemy, iż od dnia 20 listopada 2014 roku obowiązuje nowa taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe.Bank Spółdzielczy w Bargłowie Kościelnym uruchomił nową usługę - SMS Banking polegającą na automatycznym przesyłaniu na telefon komórkowy posiadacza rachunku komunikatu (SMS) informującego o saldzie jego rachunku, wolnych środkach na rachunku, zmianie salda lub o wystąpieniu debetu. Możliwa jest komunikacja w obu kierunkach. Klient może wysłać sma-a do systemu z odpowiednim zapytaniem i po chwili otrzyma wiadomość zwrotną z żądanymi informacjami.Bank Spółdzielczy w Bargłowie Kościelnym proponuje Klientom instytucjonalnym dokonującym wielu operacji na koncie usługę "HomeNet". Usługa ta stwarza Klientowi możliwość wykonywania typowych transakcji za pośrednictwem dostępnych łączy telefonicznych. Do wykonania tych czynności nie potrzeba specjalistycznego sprzętu czy oprogramowania, wystarczy posiadanie średniej klasy komputera.
W ramach tej usługi można:
- uzyskiwać aktualne informacje o saldzie i obrotach na rachunku
- składać zlecenia przelewu w tym składki ZUS
- odbierać korespondencję z Banku
Zastosowane rozwiązania technologiczne gwarantują pełne bezpieczeństwo.

 
free pokerfree poker