Bankowość elektroniczna

Reklama
Reklama
POLSKI BANK

Banki i finanse Augustów

Reklama
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Reklama
PŁACĄC KARTĄ WYPŁACAJ GOTÓWKĘ
Reklama
ZASTRZEGANIE DOKUMENTÓW
Reklama

INFORMACJA

Bank Spółdzielczy w Bargłowie Kościelnym informuje, że od 1 lutego 2015 r. wprowadza zmiany dotyczące funkcjonowania kart debetowych w następującym zakresie:

1)   wprowadzenia nowego sposobu przewalutowania transakcji międzynarodowych dla wszystkich kart VISA, który będzie przebiegał według następującego schematu: każda transakcja dokonana karta VISA w walucie innej niż waluta rachunku bankowego, do którego została wydana, zostanie przeliczona przez VISA na walutę rachunku. Przy bezpośrednim przeliczaniu transakcji z waluty jej dokonania na walutę rachunku bankowego będzie doliczana prowizja Banku zgodnie z obowiązującą od 1 lutego 2015 r.  Taryfą prowizji i opłat.;

2)   dodania limitu dla transakcji internetowych, który na dzień 1.02.2015r. będzie wyzerowany. W celu odblokowania płatności w Internecie, Posiadacz rachunku zobowiązany jest ustalić wysokość limitu transakcji internetowych dla wszystkich kart wydanych do rachunku bankowego za pośrednictwem systemu eBankNet lub bezpośrednio w placówce Banku.

 

 

UWAGA !!!

Aktualna sieć bezprowizyjnych bankomatów w Grupie BPS to bankomaty Zrzeszenia Banku BPS S.A, SGB, BGŻ oraz Planet cash4you dostępna w zakładce "Bankomaty" jak równiez na stronie internetowej www.bankbps.pl

 


Concordia Ubezpieczenia. Solidne ubezpieczenia w ofercie Banku

Bank posiada kompleksową ofertę ubezpieczeń, dzięki współpracy z Grupą Concordia, która obejmuje:

1) ubezpieczenia kredytobiorców,

2) ubezpieczenia nieszczęśliwych wypadków,

3) ubezpieczenia gospodarstw rolnych i upraw,

4) ubezpieczenia maszyn i urządzeń rolniczych,

5) ubezpieczenia komunikacyjne OC i AC,

6) ubezpieczenia nieruchomości.

Informujemy, iż od dnia 1 lipca 2009 roku udostępniliśmy dodatkową funkcjonalność  w aplikacji banku internetowego o nazwie "eLokata-BS".    Umożliwia ona Klientom posiadającym dostęp do obsługi rachunków przez internet zakładanie lokat terminowych w eBanknecie
Informujemy, iż od dnia 20 listopada 2014 roku obowiązuje nowa taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe.Bank Spółdzielczy w Bargłowie Kościelnym uruchomił nową usługę- SMS Banking polegającą na automatycznym przesyłaniu na telefon komórkowy posiadacza rachunku komunikatu (SMS) informującego o saldzie jego rachunku, wolnych środkach na rachunku, zmianie salda lub o wystąpieniu debetu. Możliwa jest komunikacja w obu kierunkach. Klient może wysłać sma-a do systemu z odpowiednim zapytaniem i po chwili otrzyma wiadomość zwrotną z żądanymi informacjami.Bank Spółdzielczy w Bargłowie Kościelnym proponuje Klientom instytucjonalnym  dokonującym wielu operacji na koncie usługę "HomeNet". Usługa ta stwarza Klientowi możliwość wykonywania typowych transakcji za pośrednictwem dostępnych łączy telefonicznych. Do wykonania tych czynności nie potrzeba specjalistycznego sprzętu czy oprogramowania, wystarczy posiadanie średniej klasy komputera.
W ramach tej usługi można:
- uzyskiwać aktualne informacje o saldzie i obrotach na rachunku
- składać zlecenia przelewu w tym składki ZUS
- odbierać korespondencję z Banku
Zastosowane rozwiązania technologiczne gwarantują pełne bezpieczeństwo.

 
free pokerfree poker